Paul van Kan Natuur en Landschap

Onderzoek

Iedere ruimtelijke ontwikkeling begint met onderzoek

De natuurwetgeving verplicht ons om te weten welke plant- en diersoorten in een plangebied leven. En om ontheffingen en vergunningen aan te vragen als bijzondere waarden bedreigd worden.

Als je een activiteit wilt starten is dat onhandig, maar het is niet voor niets. Alle kleine ingrepen bij elkaar zouden de samenhang en kwaliteit van natuur en landschap totaal ondergraven. De kunst is juist om zo te handelen dat er dankzij een ontwikkeling betere condities ontstaan. Dat kan door te mitigeren en te compenseren.

Product

  • Verkennend onderzoek natuur en landschap
  • Ecoscan flora- en faunawet (‘quick scan’)
  • Ecologische en landschappelijke analyse

Een voorbeeld

Een vakantiepark wordt gerenoveerd. Hoewel de eigenaar een duurzaam park nastreeft met veel ruimte voor natuur, wil de gemeente zekerheid over de planologische haalbaarheid. Omdat er beschermde diersoorten in het park leven is mogelijk een ontheffing Flora- en faunawet nodig.

Aanpak
Paul van Kan maakt een quick scan natuurwaarden waaruit duidelijk wordt welke effecten er te verwachten zijn en hoe negatieve effecten gemitigeerd kunnen worden, zodat een ontheffing wordt verleend. Indien nodig gebeurt dat samen met specialisten.

Ga naar praktijkvoorbeelden van het werkveld Onderzoek >

 

| ONTWERP: CENTOMANI | DISCLAIMER |