Paul van Kan Natuur en Landschap

Beheer

Ecologisch beheer is maatwerk, afgestemd op wensen en mogelijkheden

Beheer is minstens zo belangrijk als inrichting. Ze zijn niet los van elkaar te denken: de keuzen voor de inrichting bepalen het beheer. Beheer is maatwerk, afgestemd op de specifieke omstandigheden, het toekomstbeeld én het gewenste gebruik van een plek. Een slim plan, vakkundige begeleiding en nazorg zorgen voor kwaliteit die staat.

Product

  • Beheerplan natuurgebieden en stedelijk groen
  • Uitvoeringsbegeleiding
  • Monitoring natuurontwikkeling

Een voorbeeld

De eigenaar van een voormalige steenfabriek wil een woonbestemming realiseren, maar weet dat de uiterwaarden ecologisch uiterst gevoelig zijn.

Aanpak
Paul van Kan maakt samen met een landschapsarchitect een beheer- en inrichtingsplan dat er voor zorgt dat de nieuwe bestemming de natuurwaarden waarborgt en de kansen voor vleermuizen, broedvogels en reptielen worden vergroot.

Ga naar praktijkvoorbeelden van het werkveld Beheer >

 

| ONTWERP: CENTOMANI | DISCLAIMER |