Paul van Kan Natuur en Landschap

Beleef in de praktijk


Natuurlijk Tuinieren, Utrecht (ATV De Pioniers / AVVN)

Tuinvereniging ATV De Pioniers doet sinds najaar 2012 mee aan het project Natuurlijk Tuinieren; een tweejarig project voor tuinenparken, dat door de AVVN wordt begeleid. Uiteindelijk kun je als vereniging het Nationaal Keurmerk Natuurlijk Tuinieren verdienen. Tijdens het traject worden workshops gegeven: wilgen vlechten, stinzenplanten,  snoeien (fruit-)bomen, ecologische groenteteelt en het maken van moeraseilanden.

Beleeftuin Volkstuinenpark De Pioniers, Utrecht (ATV De Pioniers)
Een van de tuinen op dit complex wordt ingericht als openbare tuin. Het project ontving in 2013 de Pluk van de Petteflet prijs Utrecht. De tuin laat op alle mogelijke manieren zien hoe je meer natuur en tegelijkertijd meer beleving op 250 m2 kunt creëren. De tuin versterkt de sociale cohesie binnen het tuinenpark en de omliggende wijken Voordorp, Tuindorp en het toekomstige Veemarkt2.0.

Innovatieprijs Waterrijke Cultuurlandschappen (Provincie Noord-Holland)
De eerste prijs voor de inzending De Groene Loper (door Paul van Kan en Birgit Schmaehling); een plan dat wandelroutes in oprukkende verstedelijking aan elkaar verbindt en gelijktijdig een brede betekenis aan de routes geeft door middel van landschapbeheer, beleefboerderijen, duurzame landschapgerelateerde bedrijven en innovatieve beleefkaarten. Een pilot tussen Heemstede en Zaanstad is gestart in 2011. In de loop van 2012 worden pilots in de provincie Utrecht verwacht. Klik hier voor projectblad.

Houtakkers Boskoop (Landschapsbeheer Zuid-Holland)
Voor een brochure die ontworpen is voor grondeigenaren, grotendeels boomkwekers, is een illustratie gemaakt van het gefaseerde beheer van houtakkers. Houtakkers zijn uniek in de wereld; deze smalle door water omsloten elzensingels komen alleen in het boomkwekerijgebied rond Boskoop voor. Landschapsbeheer Zuid-Holland streeft, samen met Stichting Houtakkers Boskoop behoud en herstel na.

Vogels op school (Vogelbescherming Nederland)
Een project dat vanaf 2008 aan alle scholen in Nederland door VBN wordt aangeboden, waarmee leerlingen en docenten van de basisscholen met behulp van lespakketten zich bewust worden van het vogelleven om eigen school en huis.

Nieuwsbrief en website Committed to Green (Nederlandse Golf Federatie)

Media die beogen natuur- en landschapsitems, beheer en beleid toegankelijk en gestructureerd aan te bieden, alsmede de ontwikkelingen rond duurzame golf onder de aandacht te brengen.

Neerbeek en sjans van Neer (Gemeente Leudal)
In samenwerking met grondeigenaren, de Gemeente Leudal en Waterschap Roer en Overmaas is een plan gemaakt waarin de Neerbeek zo veel als mogelijk zijn historische meanderende loop weer gaat volgen, ruimte wordt gegeven aan beekbegeleidende natuur en ommetjes vanuit de dorpskern het gebied toegankelijk maken. Als kroon op het werk wordt de sjans van Neer, een 17 de eeuwse vluchtschans, op de oorspronkelijke lokatie hersteld.  Klik hier voor projectblad.

Website Volkstuinenpark De Pioniers, Utrecht (ATV De Pioniers)
Een website die o.a. beoogt de hoge natuurwaarden van het volkstuinenpark onder de aandacht te brengen en de bewustwording van leden en omwonenden hiervan te vergroten.

 

| ONTWERP: CENTOMANI | DISCLAIMER |