Paul van Kan Natuur en Landschap

Ruim 25 jaar werkervaring op een breed werkgebied dat zich uitstrekt tussen onderzoek, inrichting en voorlichting zorgt voor een palet aan projecten waaraan ik heb bijgedragen. Soms als ecoloog, soms als landschapskundige en dan weer in een communicatietraject. Onderstaande projecten zijn voorbeelden uit de praktijk, uitgevoerd bij Taken Landschapsarchitectuur en Ecologie tot 2009 en vanaf 2009 als zelfstandig ondernemer.

 • Ontwerp Binnentuin Woonzorgcentrum Tolsteeg (Stichting Stadslandbouw Utrecht)
 • Verstorings- en verslechteringstoets Landgoed Friezenwijk (particulier)
 • Onderzoek eekhoorn Ronerbrink (gemeente Emmen)
 • Vergroening Stadsbuitengracht Utrecht (gemeente Utrecht, Waterschap Hoogheemraadschap De Stichtse Rijnlanden)
 • Beheerkader Emmen met betrekking tot begrazing (gemeente Emmen)
 • Ecologisch onderzoek en ontheffingsaanvraag Beusichem (VABO Vastgoed BV)
 • Beheerplan tuinenpark De Pioniers, Utrecht (ATV De Pioniers / gemeente Utrecht)
 • Groen Utrecht – bijdragen aan egelbiotoop, singeloever, wilgenvlechtwerken (diversen)
 • Natuurlijk Tuinieren, Utrecht (ATV De Pioniers / AVVN)
 • GEO Hercertificeringstraject Golf & Country Club Herkenbosch  (BurgGolf G & C Club Herkenbosch)
 • Natuurwerkplan boscompensatie (Dienst Landelijk Gebied / Rijkswaterstaat)
 • Certificering audits duurzame golfbanen (GEO / Nederlandse Golf Federatie / 25 golfclubs)
 • Ecologisch en landschappelijk onderzoek Golfbaan Welleveld (NLadviseurs)
 • Leefgebieden illustraties  (DLG / Provincie Limburg)
 • Beleeftuin tuinenpark De Pioniers (ATV De Pioniers)
 • Ecologisch onderzoek Koggeplaet, Elahuizen (OPG-landscape)
 • Landgoed Noorderbos (particuliere opdrachtgever)
 • Landgoed Halletorp, Zweden (fam. Hildering-van Lith)
 • Beheerplan Oranjekanaal, Emmen (gemeente Emmen)
 • Ecologisch onderzoek Oranjekanaal, Emmen (gemeente Emmen)
 • Houtakkers illustraties, Boskoop (Zuid-Hollands Landschap)
 • BosbeheerplanGolfbaan Herkenbosch, Roerdalen (Burggolf G&C Club Herkenbosch)
 • Bosrandweg, Texel (OPG-landscape)
 • Golfbaan De Rottebergen (Golfclub De Rottebergen)
 • Ruïne kasteel Bleijenbeek (Stichting Kasteel Bleijenbeek)
 • Golfbaan Bleijenbeek, Bergen (GC Bleijenbeek)
 • Illustraties leefgebieden Limburg (provincie Limburg)
 • Bosweg, Ameland (OPG-landscape)
 • Nevengeul Junne, Ommen (Roelofs / DLG)
 • Bungalowpark De Ridderhof (gemeente De Bilt)
 • Golfbaan Herkenbosch, Herkenbosch (Burggolf G&C Club Herkenbosch)
 • Kastanjedal, Beek-Ubbergen (Stichting Behoud Monument en Landschap, Beek-Ubbergen)
 • Landgoed Palmesteyn, Deil (Stichting Erven Noordenhoek)
 • Innovatieprijs Waterrijke Cultuurlandschappen (Provincie Noord-Holland)
 • Vogels op school (Vogelbescherming Nederland)
 • Nieuwsbrief en website Committed to Green (Nederlandse Golf Federatie)
 • Website Volkstuinenpark De Pioniers, Utrecht (ATV De Pioniers)
 • Beheer- en inrichtingsplan Zandgat / Schanswal, Emmen (Gemeente Emmen / Roelofs en Haasse)
 • Ecologische corridor Het Diekman, Enschede (Gemeente Enschede)
 • Committed to Green trajecten, Nederland ( Nederlandse Golf Federatie)
 • Landgoed Ginkelduin, Leersum (Molecaten Vakantieparken)
 • Vakantiepark De Zanding, Otterlo (B-J. Witschge / Arcus)
 • Kennemerduincampings, Noord-Holland (PWN)
 • Ontwikkeling Plasserwaard, Wageningen (H. de Jong)
 • Toeristisch-recreatief Ontwikkelingskader Reggedal, Overijssel (Recreatieschap en waterschap)
 • Neerbeek en sjans van Neer (gemeente Leudal)
 • Parkstad Limburg (projectbureau Parkstad)
 

| ONTWERP: CENTOMANI | DISCLAIMER |