Paul van Kan Natuur en Landschap

Nieuws


oudere berichten >>

natuur en samenleving
8 januari 2014

Steeds meer burgers, bedrijven en (natuur)organisaties zetten zich in voor natuur. Burgers toveren braakliggende terreinen om tot stadsparken, verbouwen groenten in een buurtmoestuin of onderhouden zelf natuur. Dit soort initiatieven passen goed in het nieuwe natuurbeleid van staatssecretaris Dijksma die …meer >>

wolven onderweg naar nederland
1 januari 2014

De wolf is in aantocht. Het is een kwestie van een paar jaar en de eerste wolven zullen op eigen kracht Nederland bereikt hebben. Opzienbarend en voor sommige mensen verontrustend nieuws. Toch hoeven we niet bang te zijn; zolang we …meer >>

red de rijke weide
1 januari 2014

De intensieve melkveehouderij heeft ervoor gezorgd dat de bloemrijke weides steeds zeldzamer geworden zijn. Daardoor is sinds 1960 meer dan 60 procent van de weidevogels verdwenen en dreigen ze uit te sterven in Nederland. Vogelbescherming is daarom op 13 juni …meer >>

Oranje lijst vogels
30 november 2013

Vogelbescherming Nederland heeft de Oranje Lijst opgesteld waarop 22 soorten die nog niet aan de criteria van de Rode Lijst voldoen maar waarvan wordt aangenomen dat ze dat in de nabije toekomst wel zullen gaan doen. Nederland telt al 78 …meer >>

Natuurpact
18 september 2013

Staatssecretaris van Economische Zaken Sharon Dijkstra is een Natuurpact met de provincies overeengekomen. Dit pact is in nauw overleg met maatschappelijke organisaties tot stand gekomen. In het Natuurpact zijn de ambities met betrekking tot ontwikkeling en beheer van natuur in …meer >>

jijmaaktutrecht.nl gelanceerd
1 juni 2013

Tijdens de conferentie Stadsnatuur voor U is de site jijmaaktutrecht.nl gelanceerd. Een platform waar jij jouw initiatief kwijt kunt, maar ook de plek waar je mee kunt denken over en werken aan plannen van de gemeente Utrecht. Wil je weten …meer >>

Conferentie Stadsnatuur voor U in Utrecht
1 juni 2013

Op zaterdag 1 juni vond de eerste conferentie Stadsnatuur voor U(trecht) plaats. Met deze dag wil NMC Utrecht vrijwilligers en natuurliefhebbers informeren over natuurinitiatieven in de stad. Veel projecten inspireren anderen om deze elders in de stad te herhalen. Tijdens …meer >>

vlinders in de stad
22 mei 2013

In het kader van het KNNV-project ‘haal meer natuur in je tuin’ gaf Kars Veling van de Vlinderstichting een uiterst boeiende lezing over het vlinderleven in onze stedelijke omgeving.  Onze tuinen en volkstuinen hebben een gezamenlijke oppervlakte van 290 km2 …meer >>

braak: ongeorganiseerde natuurbeleving
5 april 2013

Naast tijdelijke functies als volktuinen en manifestatieterrein is braakliggend terrein van belang voor stedelijke biodiversiteit. Er is gedurende de braakligging volledige ontwikkeling op basis van natuurlijke processen. In eerste instantie verschijnen pioniers, die in staat zijn om snel te koloniseren …meer >>

Mooi Nederland als opmaat voor natuurwet
25 maart 2013

PvdA, D66 en GroenLinks overhandigden op 25 maart hun voorstellen voor een nieuwe natuurwet aan staatssecretaris Sharon Dijksma (PvdA, Economische Zaken) in de vorm van de initiatiefnota ‘Mooi Nederland’. Dijksma komt later dit jaar met haar ‘eigen’ natuurwet. De kern …meer >>

oudere berichten >>

 

| ONTWERP: CENTOMANI | DISCLAIMER |