Paul van Kan Natuur en Landschap

De Groene Loper

De Groene Loper is een natuurvriendelijk en duurzaam netwerk dat is opgericht door Paul van Kan. Op deze pagina vind je informatie over uitwerkingen, ideeën en voorbeelden van Nederlandse, inspirerende initiatieven die aansluiten bij de visie en gedachtegang van integrale groene projecten in het landschap. 

De groene loper is opgezet met het doel mensen te inspireren om het landschap levend te houden en op een respectvolle manier toegankelijk te maken. Het realiseren van de groene loper vraagt om het bundelen van krachten en idealen: de groene loper verbindt!

Een netwerk dat verbindt
De groene loper is een netwerk van duurzame bedrijven, mensen, routes, belevenissen, landschappen en natuurparels. De groene loper verbindt dus letterlijk en figuurlijk op veel vlakken en zorgt daardoor voor een weergaloos en weerbaar landschap. De groene loper verbindt via het hart mens en aarde. De groene loper past in een duurzaam landschap en voorziet in de groeiende behoefte om dicht bij huis te recreëren.

Innovatieprijs waterrijk cultuurlandschap
De groene loper is de winnende inzending van de ‘Innovatieprijs Waterrijk Cultuurlandschap’ (Provincie Noord-Holland, 2009).  De groene loper heeft als doel betrokkenheid en toegankelijkheid van het landschap te vergroten. Er is de laatste tien jaar gelukkig al heel veel op gang gebracht om het landschap toegankelijk en beleefbaar te maken. Wat voegt de groene loper hieraan toe? Het idee omvat vier onderdelen en kan overal in het (agrarische) cultuurlandschap worden uitgevoerd. De groene loper maakt het verhaal van het landschap voor iedereen toegankelijk, omdat recreanten zelf op maat routes en informatie kunnen samenstellen.

In principe kan het concept overal in het cultuurlandschap verwezenlijkt worden, maar in verstedelijkte regio’s zijn de kansen het grootst. Gebieden met kwetsbare natuur, zoals weidevogelgebieden, worden uitgesloten. De groene loper verbindt vier onderdelen:

 • Ommetje: kort en afwisselend blokje om vanuit de stad
 • Beleefboerderij: multifunctioneel informatiecentrum met horeca
 • Groene loper: aantrekkelijke landschapsroutes vanuit de stadsrand / van OV tot OV
 • A la carte: educatieve wandelkaart én site op maat

Brochure ‘de groene loper verbindt’
In deze brochure wordt de groene loper in hoofdlijnen beschreven. Iedereen die betrokken is bij ontwikkelingen en beheer in het cultuurlandschap wordt opgeroepen maximaal aandacht te geven aan integraal en kleinschalig werken, zodat dit ‘merkwaardig complex van natuur en cultuur’ (Jac. P. Thijsse) voor volgende generaties behouden blijft. Integrale landschapsbescherming vraagt onze uiterste inzet, nu grootscheepse bezuinigingen en verminderde overheidsinvloed in gang zijn gezet.  Vooral cultuurlandschappen in verstedelijkte regio’s staan onder druk: hier is een rol voor de groene loper weggelegd.

Hoe verder?
De tijd is rijp voor uitwerking van het idee. Naar verwachting gaan enkele pilots voor de groene loper de komende maanden van start: uitwerken van een beleefkaart, een interactieve routesite en meedenken over de verbetering van bestaande routenetwerken. Ook een landschapsseminar staat op het programma, met ‘leesbaar landschap’ als thema. Daarnaast is in samenwerking met de Stichting Rijp & Groen ‘de kracht van het landschap’ gestart. In de vorm van een generatiedialoog gaan we vanuit de persoonlijke, vaak generatiegebonden beleving naar het collectieve besef van de betekenis van landschap en de gezamenlijke verantwoordelijkheid om landschap door te geven.

Groene loper wandelingen Utrecht
Enkele malen per jaar organiseer ik landschapswandelingen aan de stadsrand van Utrecht. Deze volgen het concept van de groene loper. Samen leer je het landschap beter te begrijpen en waarderen en ontdek je duurzame initiatieven op loopafstand van de stad. Van twee wandelingen is een route plus beschrijving beschikbaar:

Groene lopers uitgerold
Overal in het land ontstaan initiatieven die passen bij het concept van de groene loper. Enkele voorbeelden:

 • Rotterdam: ontdekkingsreis langs tientallen groene hotspots naar de groene ziel van de stad.
 • Almere: van station Almere Oostvaarders loop je de stadrand uit richting natuurbelevingscentrum en Oostvaarderplassen.
 • Wadden: een netwerk van 1200 km bijzondere voetpaden met daaraan gekoppeld multmediale middelen.
 • Amsterdam-Noord: een stadshoeve aan de rand van Amsterdam als centrale plek voor buitenactiviteiten.
 • Lisse: rond Landgoed De Olmenhorst komen landschapbeleving, kunst en ambacht en verantwoord voedsel samen.
 • Utrecht Noordoost: jaarlijks organiseert de wijk groenmoetjedoen! een open dag van zelfbeheerprojecten verbonden door een fietsroute.
 • Utrecht: met behulp van een site of bewegwijzering wandel je via een van de 13 routelijnen de stad uit en ga je terug met OV.
 • Noord-Holland: een LAW van 270 km langs dijkjes en rustige paden door het palet aan landschappen dat Noord-Holland rijk is.
 

| ONTWERP: CENTOMANI | DISCLAIMER |