Paul van Kan Natuur en Landschap

Archief van november, 2013

Oranje lijst vogels

zaterdag 30 november 2013

Vogelbescherming Nederland heeft de Oranje Lijst opgesteld waarop 22 soorten die nog niet aan de criteria van de Rode Lijst voldoen maar waarvan wordt aangenomen dat ze dat in de nabije toekomst wel zullen gaan doen. Nederland telt al 78 vogelsoorten die op de Rode Lijst staan. Tegen de tijd dat vogels op de Rode Lijst komen, is het echter vaak al te laat. Voor effectieve beschermingsmaatregelen is vroegtijdig ingrijpen een voorwaarde. Voor het opstellen van de Oranje Lijst zijn de huidige populatietrends van alle broedvogelsoorten van Nederland in kaart gebracht. Deze trends zijn gelegd naast risico’s die verschillende soorten lopen in de toekomst, variërend van zeespiegelstijging en extreme droogte in overwinteringsgebieden tot intensivering van de landbouw en stikstofuitstoot.