Paul van Kan Natuur en Landschap

Archief van januari, 2012

17.000 zp’ers in Utrecht

maandag 30 januari 2012

Wethouder Mirjam de Rijk van Economische Zaken van de gemeente Utrecht heeft op 30 januari het vernieuwde Wijk in Bedrijf aan de Vleutenseweg geopend. Wijk in Bedrijf biedt vergader- en werkruimtes voor zelfstandige professionals (zp’ers).
In Wijk in Bedrijf zijn een trainingsruimte, 2 spreekkamers en ongeveer 20 bureauplekken, allemaal gratis te gebruiken door zp’ers. Het doel is dat de organisatie zich over een jaar zelf kan bedruipen.
Utrecht telt 17.000 zp’ers, zo’n 10 procent van de beroepsbevolking. Wijk in Bedrijf Utrecht maakt deel uit van het programma Wijkeconomie en kleinschalig Ondernemerschap van de gemeente Utrecht. Doel is kleinschalig ondernemerschap in alle wijken van Utrecht te stimuleren.


stromend landschap

donderdag 26 januari 2012

Op 26 januari organiseerde Netwerk Historisch Cultuurlandschap een themamiddag over Vloeiweidensystemen. Tijdens deze middag werd het boek Stromend Landschap gepresenteerd. Het boek beschrijft de vergeten waterstaatsgeschiedenis van hoog Nederland.  Al sinds de middeleeuwen bevloeiden boeren hun weidegronden daar met beekwater, om de opbrengst te vergroten. Dit gebeurde door de aanleg van vernuftige watersystemen. Toen de kunstmest zijn intrede deed, kwam er een eind aan de praktijk van het bevloeien. Stromend Landschap beschrijft de restanten van deze ingenieuze bevloeiingsstelsels:  bekkens, sprengen, flanksloten, kanaaltjes, opvangsloten, overlaten, spaarbekken enzovoorts.  Beken die op het eerste gezicht heel natuurlijk ogen, blijken in werkelijkheid transportleidingen voor basenrijk mineraalwater. De auteurs nodigen uit om met behulp van een veldgids zelf op onderzoek uit te gaan.

Baaijens, G.J., E. Brinckmann, P.L. Dauvellier en P.C. van der Molen (2012)  Stromend Landschap.  Vloeiweidenstelsels in Nederland. KNNV Uitgeverij. € 29,95

In aanvulling op het boek Stromend landschap onderhouden de auteurs een speciale website www.stromendlandschap.nl met foto’s, figuren, gebiedsrapporten en nog veel meer achtergrondinformatie.

2012 het jaar van de bij

zondag 1 januari 2012

Bijen zijn van cruciaal belang voor de mens. De landbouw is ook voor een belangrijk deel aangewezen op bestuivers. De bekendste bestuivers zijn de honingbij en de hommel die samen tussen de 80 en 90% van alle bestuiving in de landbouw verzorgen. Volgens De combinatie van achteruitgang van biotopen en een eenzijdig voedselaanbod en nestgelegenheid, ziekteverwekkers, bestrijdingsmiddelen, is er de oorzaak van dat de vitaliteit van de bijen(volken) achteruit gaat. Het gaat dan om alle bijensoorten, zowel de wilde bijen als de honingbij en mogelijk ook hommelsoorten.
Bescherming van natuur en landschap is noodzakelijk om de bijen te behouden als essentieel onderdeel van de natuurlijke kringloop. En, laten we wel wezen; de huidige situatie is het resultaat van een samenhangend stelsel van bijonvriendelijk handelen.

In 2012 willen we het tij keren. Het hele jaar is er op gericht de ernst van de situatie duidelijk te maken en daarbij aan te geven hoe men kan meehelpen. Kijk op  www.jaarvandebij.nl om te zien hoe je als particulier, ondernemer of als overheid kunt bijdragen.