Paul van Kan Natuur en Landschap

Archief van november, 2011

Het Nieuwe Werken: zorg dat ‘t werkt

donderdag 10 november 2011

Tijdens het Jaarcongres van het TelewerkForum in Utrecht reikte Willem de Jager, directeur Stichting TelewerkForum / HNW, de prijzen uit aan de winnende organisaties: Gemeente Heemstede en Deelstoel 2011.  
De TelewerkJaarprijs ging naar de Gemeente Heemstede. De jury is van mening dat deze gemeente niet alleen een voorbeeld is van een organisatie die zorgvuldig en integraal Het Nieuwe Werken bij de gemeentelijke overheid heeft geïmplementeerd, maar prijst haar vooral vanwege het feit dat zij al tijdens de ontwikkeling samenwerking opgezocht heeft, kennisdeling voorop heeft gesteld en nu een warm pleitbezorger blijkt, die derden graag informeert en overtuigt van een positieve invloed van Het Nieuwe Werken.
De TelewerkAspectPrijs was voor Deelstoel 2011; een inzending die ondersteunend is voor Het Nieuwe Werken. De jury was onder de indruk van Deelstoel 2011, dat is ontstaan vanuit de gedachte dat inefficiënt gebruik van overheidsgebouwen voorkomen zou moeten worden. Efficiënter gebruik zou gecreëerd kunnen worden door intensiever gebruik te stimuleren door bijvoorbeeld andere ambtenaren gebruik te laten maken van de beschikbare capaciteit. Neveneffecten kunnen zijn stimulering kennisdeling, efficiëntere samenwerking tussen overheidsorganisaties, terugdringen mobiliteit en besparen van reiskosten en -tijd.
Het innoverende karakter van Deelstoel is het feit dat er géén financiële investeringen noodzakelijk zijn en het initiatief wordt gepromoot door inzet van social media. Het idee is eenvoudig uitvoerbaar en het schudt zowel de werknemers als werkgevers binnen de overheid wakker om Het Nieuwe Werken te zien als een beweging die in gang gezet is en niet te stoppen valt. 

11-11-11 dag van de duurzaamheid

donderdag 10 november 2011

De derde landelijke Dag van de Duurzaamheid wordt dit jaar op vrijdag 11 november gevierd. Urgenda nodigt alle bedrijven, particulieren, organisaties, gemeenten, scholen en provincies uit om deze dag in actie te komen. Verspreid door Nederland vinden er duizenden duurzame activiteiten en acties plaats.  Kijk voor een overzicht van activiteiten die duurzaamheid op de agenda zetten.   


EHS en de groene loper

maandag 7 november 2011

De Ecologische Hoofdstructuur werd in 1990 gelanceerd. Anno 1012 is de EHS voor de helft uitgevoerd. In 2018 moet bijna een vijfde van ons land bestaan uit natuur: bestaande natuur, nieuwe natuur en verbindingszones. De EHS is door kabinet Rutte I verkleind tot 600.000 hectare. Dat betekent dat veel nieuwe natuur niet gerealiseerd zal worden. Ook de robuuste verbindingen worden geschrapt.
De groene loper biedt een alternatief voor de ‘witte gebieden’: landschappelijke linten die voor natuur, landschap én recreant doorweven. En dat geeft via kleinschalige bedrijvigheid weer een economische impuls.  Denk aan streekgebonden horeca, biologische landbouw en ambachtelijke bedrijfjes. Zo ontstaat een duurzaam netwerk voor het landschap van de toekomst.  Een landschap waarin geleefd en beleefd kan worden.