Paul van Kan Natuur en Landschap

Archief van oktober, 2011

Green Deal: recreatieondernemers investeren in natuur

maandag 10 oktober 2011


De Rijksoverheid helpt burgers, bedrijven, organisaties of andere overheden bij het realiseren van lokale duurzame projecten die moeilijk van de grond komen. Ze doet dit door een Green Deal af te sluiten. Inmiddels zijn 59 van deze Green Deals getekend. Een van de Green Deals brengt recreatue en natuur samen.

De Stichting Innovatie Recreatie en Ruimte zal samen met de koepel van Recreatie ondernemers (Recron) vijf icoonprojecten selecteren waarin recreatieondernemers experimenteren met verschillende verdienmodellen voor investeringen in natuur. Hiervoor mobiliseert de Recron haar netwerken om tot kennisuitwisseling te komen over de opgedane ervaringen. Door zelf te investeren in natuur wordt de kritische consument een unieke beleving (ecosysteemdienst) geboden. Bestaande voorbeelden laten zien dat er animo vanuit het bedrijfsleven er is (zoals Waterdunen in Zeeland – kustveiligheid, natuur en recreatief ondernemen – en de Chateau Hotels & Restaurants in Zuid-Limburg), maar dat overheden vaak nog niet goed raad weten met deze ontwikkeling.

natuur in de straat

maandag 10 oktober 2011


Meer natuur in de straat: niemand twijfelt over de noodzaak ervan. Nu al groeien generaties op in steden zonder contact met natuur. Toch zijn er wel degelijk goede en vindingrijke projecten om mens en natuur samen te brengen in onze hoogdynamische stedelijke leefomgeving. Alleen blijven deze vaak steken in mooie voorbeelden. Navolging op grote schaal blijft tot dusver achterwege.

De Vereniging Nederlands Cultuurlandschap gaat daar met haar boek Natuur in de Straat en het bijbehorende gelijknamige actieplan verandering in brengen. De nadruk ligt op ‘samen doen’. In samenwerking met Vara’s Vroege Vogels Tuinreservaten en de gemeente Rotterdam is Natuur in de Straat gepresenteerd op 4 november 2011 in Rotterdam.