Paul van Kan Natuur en Landschap

Archief van september, 2011

groene loper 010

donderdag 22 september 2011

Overal zijn initiatieven gestart om buiten te beleven. Zo ook in Rotterdam. Op 24 september 2011 rolt Rotterdam de Groene Loper uit.
Van Zevenkamp tot de Tuin aan de Maas kun je ruim zestig groene hotspots ontdekken. Parken en natuurgebieden, proeftuinen en groene daken, stadslandbouw en weelderige binnentuinen. Ontdek de groene ziel van de stad op plekken waar je nog nooit bent geweest! In je eigen tijd en tempo op een van de inspirerende hotspots, met een slenterroute of doe de 30 kilometer van Zevenkamp tot de Tuin aan de Maas.


nieuwe Natuurwet

maandag 19 september 2011

Het Ministerie van EL&I heeft een concept gemaakt voor de nieuwe Natuurwet. Deze vervangt de huidige Flora- en faunawet, de Natuurbeschermingswet en de Boswet. Het concept is besproken met maatschappelijke partijen en zal voorgelegd worden voor advies aan de Raad van State. Vervolgens moeten de Eerste en Tweede kamer nog over de wet beslissen. Verwacht wordt dat dat begin 2012 zal gebeuren.

De nieuwe natuurwetgeving zorgt voor vereenvoudiging in regelgevimg. Dat gaat niet zonder ingrijpende wijzigingen. In het kort betekent het een verruiming van plezierjacht, een herijking van de Ecologische Hoofdstructuur en het schrappen van robuuste verbindingen, het vervallen van de bescherming van bestaande natuurmonumenten en het vervallen van de Zorgplicht. Alleen de Natura 2000-gebieden (Europese natuurwetgeving) blijven overeind. Al met al betekent dit een behoorlijke verschraling voor de bescherming van natuur.  Verschillende maatschappelijke organisaties hebben daarom bezwaar aangetekend bij de minister.