Paul van Kan Natuur en Landschap

Archief categorie ‘Geen categorie’

Haal meer natuur in je tuin

zaterdag 2 maart 2013

Met het jaarthema van 2013  ‘Haal meer natuur in je tuin’ lanceert de KNNV een vierjarige campagne om mensen meer te betrekken bij de natuur en de verenging.  Na ‘Haal meer natuur in je tuin’  volgen natuur in de stad, de natuur in de eigen gemeente en tenslotte de grote natuurgebieden en de verbindingen daartussen (Ecologische Hoofdstructuur).  De KNNV wil mensen enthousiast maken voor natuur en hen betrekken bij buitenactiviteiten zoals cursussen en inventarisaties. Door bij het kleine te beginnen, het kevertje dat je in de achtertuin ziet en waarvan je van alles zou willen weten, is je nieuwsgierigheid gewekt. Deze gedachtegang sluit mooi aan op Heimans en Thijsse, die in het begin van de vorige eeuw veel mensen wisten warm te krijgen voor natuur.

jaar van de patrijs

maandag 11 februari 2013

Nog maar veertig jaar geleden was de Patrijs een kenmerkende soort van het Nederlandse platteland. Maar sinds de jaren zeventig zijn de aantallen met ruim 95% afgenomen. De Patrijs is bezig te verdwijnen uit Nederland. Sovon en Vogelbescherming willen dat niet laten gebeuren en hebben daarom 2013 uitgeroepen tot het Jaar van de Patrijs.
Voor een goede bescherming is kennis nodig. Waar zitten Patrijzen en hoeveel? Wat zijn de kenmerken van die plekken? Met gerichte tellingen hopen we zoveel mogelijk gegevens over de Patrijs te verzamelen. Daarnaast willen we ook al wat voor de Patrijs gaan doen. In een aantal gebieden proberen we de leefomstandigheden voor Patrijzen alvast te verbeteren.

vleermuisvriendelijk bouwen dankzij aangepast bouwbesluit

dinsdag 18 december 2012

Lange tijd was het volgens het Bouwbesluit niet toegestaan om in buitenmuren openingen te hebben die groter waren dan één centimeter. Het aanbrengen van invliegopeningen voor vleermuizen was dus in feite niet toegestaan. Dit leverde problemen bij het uitvoeren van mitigerende en compenserende maatregelen vanuit de Flora- en faunawet. Het Bouwbesluit is echter aangepast, waardoor het vleermuisvriendelijk bouwen weer mogelijk is.
Vleermuizen maken gebruik van bestaande holtes. Veel soorten gebruiken gebouwen. Soms zijn dit bijzondere gebouwen zoals oude kerken of de forten, maar veel vaker bieden heel gewone rijtjeswoningen geschikte wegkruipmogelijkheden. Denk hierbij naast de spouw ook aan daklijsten of ruimtes onder dakpannen. Omdat vleermuizen zich met slechts één jong per jaar voortplanten zijn zij erg gevoelig voor verstoren of verdwijnen van verblijfplaatsen. Daarom zijn vleermuizen en hun verblijfplaatsen wettelijk beschermd door de Flora- en faunawet. Wanneer een gebouw waarin vleermuizen verblijven wordt gesloopt, moeten er maatregelen worden genomen om de vleermuizen te ontzien. Vaak wordt er dan gekozen voor het aanbieden van nieuwe verblijfplaatsen. Dit kan in de vorm van vleermuiskasten. Duurzamere oplossingen, met  minder onderhoud en dus een langere levensduur, zijn vaak goed mogelijk.  Hierbij biedt juist de spouw veel mogelijkheden. Deze open ruimtes zijn goed geschikt te maken voor vleermuizen.
Voor veel mensen is het nog onbekend dat het Bouwbesluit inmiddels grondig is herzien. In het nieuwe besluit is, mede op aandringen van de Zoogdiervereniging, voor de toegestane openingen in buitenmuren een uitzondering gekomen voor soorten die zijn beschermd door de Flora- en faunawet. Nu is het dus beter mogelijk om vleermuizen,  maar ook vogels, een duurzame verblijfplaats te bieden in de spouw van bestaande en nieuwe gebouwen. Ingangen voor vleermuizen bevinden zich nooit vlak bij de grond, maar altijd op een paar meter hoogte. De kans dat overlast veroorzakende knaagdieren de openingen weten te vinden is dan erg klein.

 

 

plaatsengids.nl

dinsdag 11 december 2012

Zoek je specifieke informatie over een stad, dorp of buurtschap dan is Plaatsengids.nl de beste ingang. Informatie is verzameld over aspecten als topografie, cultuurhistorie, ruimtelijke ordening, toerisme en recreatie, landschap en natuur en milieu. Overzichtelijk op 1 site bij elkaar.  Je hoeft zelf niet meer de vele sites af te zoeken. Bij de voorbereiding van een excursie nam ik de proef op de som. Het beviel uitstekend.

Noord-Hollandse Natuurdag

zaterdag 8 december 2012

Zaterdag 8 december vond de tweejaarlijkse Natuurdag plaats, georganiseerd door Landschap Noord-Holland.  Een dag vol boeiende lezingen en stands van vrijwilligersorganisaties actief in deze provincie.  Een bijzonder goed initiatief dat vrijwilligers betrokken houdt en samenbrengt. Tijdens deze Natuurdag werden twee nieuwe atlassen geintroduceerd: de vlinderatlas en de vissenatlas van Noord-Holland.  

natuurfotografie

zondag 11 november 2012

Op de websites van twee bevriende natuurfotografen zijn verrassende foto’s met een verhaal te vinden.  Bart Stornebrink is professioneel fotograaf met macro en vogels als vaste thema’s. Steven Jansen is amateurfotograaf en bioloog met een enorme veldkennis en een verrassende blik op landschap en natuur.  Inspirerend en leerzaam! 

Expeditie Wildernis

maandag 1 oktober 2012

Opvallend; die aandacht voor wildernis de laatste jaren. Maar hebben we nog wildernis in Nederland?  Is het in Nederland mogelijk om je volledig terug te trekken in de wildernis? En hoe ervaren we dat? Bram van de Klundert bezoekt met deze vragen 10 Nederlandse wildernis-gebieden; van Rottumerplaat tot de Biesbosch.  Tijdens zijn verblijf, in ieder gebied een week lang, ontvangt hij gasten om zijn ervaringen en gedachten hierover met hen uit te wisselen.  Hij schreef hierover een lezenswaardig boek, voor iedereen die net als ik buitengewoon geinteresseerd is in de beleving van natuur en landschap.

Klundert, Bram van de (2012)  Expeditie Wildernis. Ervaringen met het sublieme in de Nederlandse natuur.  KNNV Uitgeverij /Uitgeverij Landwerk € 19,95

Waddenwerkweekend: lustrum

zondag 23 september 2012

Na 5 jaar inmiddels een begrip:  het WaddenWerkWeekend van de Waddenvereniging. Eind september staat er al jaren een streep in mijn agenda. Ook dit jaar was ik, samen met 220 andere vrijwilligers,  op Terschelling om het strand en de Waddendijk vrij van afval te maken. 
Bioloog Jan Andries van Franeker vertelde in zijn presentatie tijdens het weekend over de grote hoeveelheden plastic  in Tijdens het ‘live’ onderzoek dat hij uitvoerde naar de inhoud van vogelmagen was dat duidelijk te zien. de magen van jonge stormvogeltjes,  waardoor ze geen hongergevoel meer hebben en van uitputting sterven.  Vogels maken geen onderscheid bij het foerageren boven zee tussen plastic en echt voedsel.  Schokkend waren ook de beelden van plastic soep; concentraties van steeds kleiner wordende plastic deeltjes in de zeeën en oceanen.  Vooral de Middellandse Zee is hiervoor gevoelig, omdat deze vrijwel afgesloten is.  Resten van visnetten zijn een gevaar voor vooral duikende dieren zoals Jan-van-Genten.
In totaal werd 18 kuub afval en ruim 30 kilo glas ingezameld.  Niet alleen een lelijk gezicht, maar ook dodelijk voor vogels en zeezoogdieren. Net als vorig jaar vonden we weer een schrikbarende hoeveelheid onafbreekbare nylon ballonnenlintjes: ca. 3500 stuks. Bij grote feesten, openingen en evenementen zijn ballonoplatingen nog steeds erg populair. De Waddenvereniging wil dat in overleg met gemeenten veranderen. Er zijn goede alternatieven.

routenetwerk waddenwandelen

donderdag 28 juni 2012

In september 2013 is het routenetwerk Waddenwandelen helemaal klaar. Maar ook nu al kun je paadjes volgen die kronkelen door de kustprovincies Noord-Holland, Friesland en Groningen. Dit wandelnetwerk verbindt uiteindelijk ruim 1200 km aan voetpaden via knooppunten. Een initiatief van Landschapsbeheer Groningen, Friesland en Landschap Noord-Holland.

De paden hebben een cultuurhistorische insteek. Via een geavanceerde website kun je je favoriete route langs knooppunten uitstippelen en vervolgens naar keuze uitprinten of als app toevoegen.  Ook worden er wandelkaarten en wandelgidsen op de markt gebracht. Achterliggende gedachte is mensen het landschap te laten beleven in de ruimste zin van het woord; een vorm van ‘slow travel’ . In februari 2013 wordt het project gelanceerd op de Fiets- en Wandelbeurs in de RAI.

Detroit: preview op de post-industriële samenleving

donderdag 21 juni 2012

Detroit is in 50 jaar tijd teruggevallen van bijna 2 miljoen inwoners naar 700.000. De stad was vrijwel geheel afhankelijk van de auto-industrie en die vertrok naar lage lonenlanden. Vanuit de overlevingsdrang van de bewoners die zijn gebleven ontstond geleidelijk een nieuwe samenleving die gebaseerd is op stadslandbouw. Grace Lee Boggs, filosoof en duurzaamheidsactivist, omschrijft dit als een culturele revolutie die de weg vrijmaakt naar een postindustriële wereld. Deze is niet langer meer gebaseerd op het kapitalisme of communisme.  Het is een stille revolutie die op een natuurlijke manier past in de opvolging van de mens als jager-verzamelaar, landbouwer naar de industriële mens van nu.

Hier in Detroit valt ‘niets meer te verdienen’ – de stad lijkt aan zichzelf overgelaten – en dus ligt de weg vrij voor nieuwe kansen.  Ook nu tonen de Amerikanen zich als ware pioniers; dit keer niet in nieuw, onontgonnen land, maar in een bestaande nederzetting. Dit is de oerkracht van de Amerikanen: overleven binnen de mogelijkheden en dat kan omdat er voldoende vrijheid heerst. Vanuit de kennis die de ouderen van de grotendeels afro-amerikaanse bevolking nog heeft, wordt op de talloze lege plekken stadslandbouw gepleegd. Vanuit scholen worden kinderen betrokken en die maken hun ouders op hun beurt enthousiast.  Zo spelen alle generaties een rol in de opbouw van een nieuwe, duurzame en sociale stad.