Paul van Kan Natuur en Landschap

<< terug naar nieuwsoverzicht

Natuurpact


18 september 2013

Staatssecretaris van Economische Zaken Sharon Dijkstra is een Natuurpact met de provincies overeengekomen. Dit pact is in nauw overleg met maatschappelijke organisaties tot stand gekomen. In het Natuurpact zijn de ambities met betrekking tot ontwikkeling en beheer van natuur in Nederland vastgelegd voor de periode tot en met 2027. De realisatie van deze ambities is gedecentraliseerd naar de provincies. Het kabinet maakt deze plannen mede mogelijk door gemiddeld € 200 mln te investeren in natuur. Het pact zal leiden tot een aantrekkelijke en maatschappelijk waardevolle natuur in Nederland en tot groei van de werkgelegenheid. Het Natuurpact is doorgerekend door het Planbureau voor de Leefomgeving.

 

| ONTWERP: CENTOMANI | DISCLAIMER |