Paul van Kan Natuur en Landschap

<< terug naar nieuwsoverzicht

vleermuisvriendelijk bouwen dankzij aangepast bouwbesluit


18 december 2012

Lange tijd was het volgens het Bouwbesluit niet toegestaan om in buitenmuren openingen te hebben die groter waren dan één centimeter. Het aanbrengen van invliegopeningen voor vleermuizen was dus in feite niet toegestaan. Dit leverde problemen bij het uitvoeren van mitigerende en compenserende maatregelen vanuit de Flora- en faunawet. Het Bouwbesluit is echter aangepast, waardoor het vleermuisvriendelijk bouwen weer mogelijk is.
Vleermuizen maken gebruik van bestaande holtes. Veel soorten gebruiken gebouwen. Soms zijn dit bijzondere gebouwen zoals oude kerken of de forten, maar veel vaker bieden heel gewone rijtjeswoningen geschikte wegkruipmogelijkheden. Denk hierbij naast de spouw ook aan daklijsten of ruimtes onder dakpannen. Omdat vleermuizen zich met slechts één jong per jaar voortplanten zijn zij erg gevoelig voor verstoren of verdwijnen van verblijfplaatsen. Daarom zijn vleermuizen en hun verblijfplaatsen wettelijk beschermd door de Flora- en faunawet. Wanneer een gebouw waarin vleermuizen verblijven wordt gesloopt, moeten er maatregelen worden genomen om de vleermuizen te ontzien. Vaak wordt er dan gekozen voor het aanbieden van nieuwe verblijfplaatsen. Dit kan in de vorm van vleermuiskasten. Duurzamere oplossingen, met  minder onderhoud en dus een langere levensduur, zijn vaak goed mogelijk.  Hierbij biedt juist de spouw veel mogelijkheden. Deze open ruimtes zijn goed geschikt te maken voor vleermuizen.
Voor veel mensen is het nog onbekend dat het Bouwbesluit inmiddels grondig is herzien. In het nieuwe besluit is, mede op aandringen van de Zoogdiervereniging, voor de toegestane openingen in buitenmuren een uitzondering gekomen voor soorten die zijn beschermd door de Flora- en faunawet. Nu is het dus beter mogelijk om vleermuizen,  maar ook vogels, een duurzame verblijfplaats te bieden in de spouw van bestaande en nieuwe gebouwen. Ingangen voor vleermuizen bevinden zich nooit vlak bij de grond, maar altijd op een paar meter hoogte. De kans dat overlast veroorzakende knaagdieren de openingen weten te vinden is dan erg klein.

 

 

 

| ONTWERP: CENTOMANI | DISCLAIMER |