Paul van Kan Natuur en Landschap

<< terug naar nieuwsoverzicht

2012 het jaar van de bij


1 januari 2012

Bijen zijn van cruciaal belang voor de mens. De landbouw is ook voor een belangrijk deel aangewezen op bestuivers. De bekendste bestuivers zijn de honingbij en de hommel die samen tussen de 80 en 90% van alle bestuiving in de landbouw verzorgen. Volgens De combinatie van achteruitgang van biotopen en een eenzijdig voedselaanbod en nestgelegenheid, ziekteverwekkers, bestrijdingsmiddelen, is er de oorzaak van dat de vitaliteit van de bijen(volken) achteruit gaat. Het gaat dan om alle bijensoorten, zowel de wilde bijen als de honingbij en mogelijk ook hommelsoorten.
Bescherming van natuur en landschap is noodzakelijk om de bijen te behouden als essentieel onderdeel van de natuurlijke kringloop. En, laten we wel wezen; de huidige situatie is het resultaat van een samenhangend stelsel van bijonvriendelijk handelen.

In 2012 willen we het tij keren. Het hele jaar is er op gericht de ernst van de situatie duidelijk te maken en daarbij aan te geven hoe men kan meehelpen. Kijk op  www.jaarvandebij.nl om te zien hoe je als particulier, ondernemer of als overheid kunt bijdragen.

 

| ONTWERP: CENTOMANI | DISCLAIMER |