Paul van Kan Natuur en Landschap

<< terug naar nieuwsoverzicht

stromend landschap


26 januari 2012

Op 26 januari organiseerde Netwerk Historisch Cultuurlandschap een themamiddag over Vloeiweidensystemen. Tijdens deze middag werd het boek Stromend Landschap gepresenteerd. Het boek beschrijft de vergeten waterstaatsgeschiedenis van hoog Nederland.  Al sinds de middeleeuwen bevloeiden boeren hun weidegronden daar met beekwater, om de opbrengst te vergroten. Dit gebeurde door de aanleg van vernuftige watersystemen. Toen de kunstmest zijn intrede deed, kwam er een eind aan de praktijk van het bevloeien. Stromend Landschap beschrijft de restanten van deze ingenieuze bevloeiingsstelsels:  bekkens, sprengen, flanksloten, kanaaltjes, opvangsloten, overlaten, spaarbekken enzovoorts.  Beken die op het eerste gezicht heel natuurlijk ogen, blijken in werkelijkheid transportleidingen voor basenrijk mineraalwater. De auteurs nodigen uit om met behulp van een veldgids zelf op onderzoek uit te gaan.

Baaijens, G.J., E. Brinckmann, P.L. Dauvellier en P.C. van der Molen (2012)  Stromend Landschap.  Vloeiweidenstelsels in Nederland. KNNV Uitgeverij. € 29,95

In aanvulling op het boek Stromend landschap onderhouden de auteurs een speciale website www.stromendlandschap.nl met foto’s, figuren, gebiedsrapporten en nog veel meer achtergrondinformatie.

 

| ONTWERP: CENTOMANI | DISCLAIMER |