Paul van Kan Natuur en Landschap

<< terug naar nieuwsoverzicht

Green Deal: recreatieondernemers investeren in natuur


10 oktober 2011


De Rijksoverheid helpt burgers, bedrijven, organisaties of andere overheden bij het realiseren van lokale duurzame projecten die moeilijk van de grond komen. Ze doet dit door een Green Deal af te sluiten. Inmiddels zijn 59 van deze Green Deals getekend. Een van de Green Deals brengt recreatue en natuur samen.

De Stichting Innovatie Recreatie en Ruimte zal samen met de koepel van Recreatie ondernemers (Recron) vijf icoonprojecten selecteren waarin recreatieondernemers experimenteren met verschillende verdienmodellen voor investeringen in natuur. Hiervoor mobiliseert de Recron haar netwerken om tot kennisuitwisseling te komen over de opgedane ervaringen. Door zelf te investeren in natuur wordt de kritische consument een unieke beleving (ecosysteemdienst) geboden. Bestaande voorbeelden laten zien dat er animo vanuit het bedrijfsleven er is (zoals Waterdunen in Zeeland – kustveiligheid, natuur en recreatief ondernemen – en de Chateau Hotels & Restaurants in Zuid-Limburg), maar dat overheden vaak nog niet goed raad weten met deze ontwikkeling.

 

| ONTWERP: CENTOMANI | DISCLAIMER |